Bądź sobą!

Różnorodność i włączanie
a wellbeing pracowników

W siódmym już raporcie Well.hr zatytułowanym „Różnorodność i włączanie a  wellbeing pracowników” przyglądamy się zachodzącym zmianom, analizujemy trendy, identyfikujemy korzyści wynikające z różnorodności i włączania oraz zastanawiamy się, jak wspierają nasz wellbeing i zdrowie organizacji. 

Pokazujemy też, jak firmy budują włączającą kulturę organizacyjną na różnych etapach cyklu życia pracownika, począwszy od employer brandingu, poprzez rekrutację, zatrudnienie, wdrożenie pracownika, jego rozwój – szkolenia, awans i ścieżki kariery, wynagradzanie, po komunikację. 

W raporcie znajdziesz

 • opis różnych wymiarów różnorodności i podpowiedzi na temat tego, jak ustalić te wymiary dla własnej organizacji,
 • informacje o tym, jak różnorodność i włączanie wpływają na wellbeing pracowników i zdrowie organizacji,
 • informacje o minimalnych standardach, które trzeba spełnić, by zapewnić ludziom równe traktowanie i uchronić ich przed dyskryminacją,
 • podpowiedzi, jak tworzyć włączające środowisko pracy,
 • wyniki badań i analiz poświęconych D&I prowadzonych na całym świecie
 • setki przykładów dobrych praktyk z zakresu D&I,
 • komentarze ekspertów z kraju i ze świata,
 • studia przypadków pracodawców, którzy budują pozytywne doświadczenia pracowników i czerpią korzyści biznesowe dzięki różnorodnym i włączającym zespołom, w tym: PwC, PKN ORLEN, Devire i mBank.
 • kalendarz świąt, który możesz wykorzystać, planując własne działania w obszarze różnorodności i włączania,
 • słownik najważniejszych pojęć związanych z różnorodnością i włączaniem.

  Różnorodność i włączanie (diversity&inclusion) to dziś jeden z ważniejszych trendów w zarządzaniu ludźmi. Coraz więcej organizacji jest zainteresowanych strategicznym podejściem do różnorodności. Firmy nie tylko zatrudniają pracowników z wcześniej pomijanych grup i otwierają się na nowe (np. pracowników atypowych), ale także podejmują wysiłki na rzecz rozwijania włączającej kultury organizacyjnej.

  Impulsem do rozwoju w obszarze D&I stały się wyzwania, z jakimi mierzą się dziś pracodawcy - duże zapotrzebowanie na kandydatów w połączeniu z niekorzystnymi zmianami demograficznymi i niedostosowaniem dostępnych na rynku kompetencji do potrzeb firm (np. niewystarczająca liczba specjalistów w obszarze technologii), a także umiędzynaradawianie się naszego rynku pracy.

  Popularność tematyki diversity jest również odpowiedzią na społeczne i polityczne zjawiska, które miały miejsce w ostatnich latach, takie jak wykorzystywanie lęku przed mniejszościami w kampaniach wyborczych oraz ruchy społeczne, np. #metoo, #blacklivemetters czy marsze równości. Przełomem okazała się pandemia, która wpłynęła na wzrost zainteresowania wellbeingiem pracowników. Pracodawcy szybko dostrzegli, że na nasz dobrostan ogromny wpływ ma praca w różnorodnym, tolerancyjnym środowisku, w którym pracownicy mają równy dostęp do zatrudnienia, kariery i benefitów i są sprawiedliwie wynagradzani. Po okresie izolacji okazało się także, że niezwykle istotna jest ponowna integracja ludzi pracujących w różnych systemach, znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych, a nierzadko także w słabszej kondycji psychicznej. Potrzebne jest nowe podejście, które pozwoli włączyć ludzi do zespołu i organizacji. I o tym właśnie jest nasz najnowszy raport. 

  Raport ten powstał dzięki naszemu partnerowi – firmie PwC. 

  Miłej lektury!


  Kim jesteśmy?

  Well.hr to firma doradcza założona w 2018 r. przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w konsultingu i wewnętrznych działach HR, specjalizująca się w badaniach pracowniczych, wellbeingu, employer brandingu, budowaniu kultury organizacyjnej, zaangażowania oraz w komunikacji wewnętrznej. To także pierwsza w Polsce baza pracoumilaczy - miejsce spotkań pracodawców i dostawców produktów i usług poprawiających jakość życia pracowników oraz źródło wiedzy na temat wellbeingu w pracy.

  Masz pytanie?

  Chcesz abyśmy opisały praktyki Twojej firmy w naszym kolejnym raporcie?

  Napisz do nas na adres: office[at]well.hr

  .