W cyfrowym świecie

Jak technologie wpływają  na wellbeing pracowników?

W najnowszym raporcie Well.hr zatytułowanym „W cyfrowym świecie. Jak technologie wpływają na wellbeing pracowników” przyglądamy się zachodzącym zmianom, analizujemy trendy, identyfikujemy korzyści i zagrożenia wynikające z rozwoju technologii w naszych miejscach pracy oraz zastanawiamy się, jak mogą one wspierać nasz wellbeing. 

Pokazujemy, jak firmy wykorzystują technologie, by tworzyć nowoczesne, bezpieczne i włączające środowisko pracy oraz dzielimy się dobrymi praktykami w budowaniu pozytywnych doświadczeń pracowników.

W raporcie znajdziesz:


  • informacje o trendach związanych z wykorzystaniem technologii na rynku pracy
  • informacje o korzyściach i zagrożeniach wynikających z rozwoju technologii
  • informacje dlaczego warto wspierać pracowników w mądrym korzystaniu z technologii
  • ponad 100 przykładów wykorzystania przez firmy technologii na potrzeby tworzenia nowoczesnego, bezpiecznego i włączającego środowiska pracy
  • komentarze ekspertów z kraju i ze świata,
  • studia przypadku pracodawców, którzy budują pozytywne doświadczenia pracowników i kandydatów dzięki zastosowaniu technologii: PwC, PKN ORLEN, Budimex, Boehringer Ingelheim.

W badaniu „Słodko-gorzki smak przywództwa” przeprowadzonym w lipcu i sierpniu 2020 r. przez firmy Well.hr i Inwenta aż 62% liderów deklarowało, że cyfryzacja w ich firmach w czasie pandemii przyspieszyła. O technologicznym przyspieszeniu pod wpływem covidowych doświadczeń mówią też wyniki badania zrealizowanego przez Forbes. Aż 97% ankietowanych przez ten magazyn dyrektorów zarządzających potwierdziło, że pandemia znacznie przyspieszyła technologiczną rewolucję w zarządzanych przez nich miejscach pracy, a 79% przyznało, że covid-10 wpłynął na podwyższenie budżetów na digitalizację i rozwój technologii.Wiele firm inwestowało też w rozwiązania cyfrowe dla uniknięcie biznesowych konsekwencji lockdownu.

Było to konsekwencją m.in. wymuszonego potrzebą izolacji przejścia na pracę zdalną połowy pracujących Polaków. Pracodawcy wykorzystywali rozwiązania technologiczne by wspierać pracowników w wykonywaniu obowiązków, łączeniu rol życiowych czy zachowaniu dobrostanu, wspierając wellbeing mentalny, zdrowie i aktywność fizyczna. 

Nowe technologie mają dziś wpływ na wszystkie sfery naszego życia. Na to, jak odpoczywamy, uczymy się, podróżujemy, jak budujemy i utrzymujemy relacje. Przekładają się na nasz styl i sposób pracy, na poszukiwane na rynku pracy kompetencje. Zmieniają kulturę organizacyjną firm, w których pracujemy i wpływają na nasz dobrostan. Niosą ze sobą szanse na pozytywne zmiany – uwalniają nas od biurek, podnoszą atrakcyjność, bezpieczeństwo i efektywność naszej pracy, zwiększają dostępność opieki zdrowotnej. Rodzą jednak także nowe wyzwania związane, z jednej strony, z mądrym inicjowaniem i wdrażaniem zmian, z drugiej, z przygotowaniem pracowników na transformację ich miejsc pracy. Nowe technologie wymagają także od pracodawców wspierania pracowników w mądrym z nich korzystaniu. Takim, które pozwoli zachować równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym oraz nie będzie wywierało negatywnego wpływu na nasze zdrowie fizyczne i kondycję psychiczną.

Raport powstał, dzięki naszemu partnerowi firmie PwC oraz sponsorom: Colliers i Worksmile.

Miłej lektury!Kim jesteśmy?

Well.hr to firma doradcza założona w 2018 r. przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w konsultingu i wewnętrznych działach HR, specjalizująca się w badaniach pracowniczych, wellbeingu, employer brandingu, budowaniu kultury organizacyjnej, zaangażowania oraz w komunikacji wewnętrznej. To także pierwsza w Polsce baza pracoumilaczy - miejsce spotkań pracodawców i dostawców produktów i usług poprawiających jakość życia pracowników oraz źródło wiedzy na temat wellbeingu w pracy.

Masz pytanie?

Chcesz abyśmy opisały praktyki Twojej firmy w naszym kolejnym raporcie?

Napisz do nas na adres: office[at]well.hr

.